Om oss

Green Nordics er et aksjeselskap etablert i 2014 med et brennende ønske om å bedre tilstanden til miljøet. Vi jobber med å utvikle produkter og tjenester som er med på å få oss litt nærmere vårt største mål, eller visjon hvis du vil: Å skape et bærekraftig samfunn. Gjennom å formidle sunne verdier og holdninger er vi sikre på at fremtiden kan bli mer grønn enn slik det ser ut i dag.

 • Les mer..

  Grunnleggerne av Green Nordics består av tre unge håpefulle gründere som ønsker å vise samfunnet at det er mulig. Green Nordics er sterkt preget av at våre verdier påvirker alle avgjørelser som tas, selv om det måtte koste mer i form av kapital eller kunnskap. Sammen har vi investert mye tid og penger for å skape noe nytt og verdifullt. Noe som er større enn oss selv. Med en konkret forretningsplan og frisk og åpen forretningskultur skal vi sørge for et solid og bærekraftig selskap. Vi har for lengst innsett at den beste kunnskapen og de beste ideene ligger utenfor bedriften, og derfor jobber vi kontinuerlig med andre mennesker som kan sørge for at våre brukere blir mer fornøyd.

Ærlighet

Bærekraft

Kvalitet

Visjon

Vår visjon er å skape et bærekraftig samfunn. For oss handler bærekraft om tre konkrete ting – mennesket, planeten og økonomisk stabilitet.

 • For at et samfunn skal være bærekraftig er vi nødt til å ha tilfredsstilte mennesker. Dette inkluderer innbyggere, arbeidere og forbrukere. Noe som er fullt overførbart til en bedrift.
 • Et bærekraftig samfunn er også nødt til å bry seg om planeten. Planeten er det vi lever på og av. Uten en tilfredsstillende planet vil det være umulig å leve her. Dette innebærer at mennesker er nødt til å ta vare på skogen, havet og luften. Igjen – fullt overførbart til en bedrift.
 • Til slutt er et bærekraftig samfunn nødt til å ha en økonomisk stabilitet, helst vekst. Dette innebærer at samfunnet må inneha en eller annen form for inntjening, oftest kalt skatt og avgifter. Det vil ikke være mulig å gjennomføre noe over en lengre periode uten økonomisk stabilitet. Nok en gang – absolutt gjeldene for en bedrift.

Hos oss bryr vi oss mer enn med ord, vi viser handling. Dette støttes blant annet ved at alle våre avgjørelser skal kunne forsvares med at de tilfredsstiller de nevnte kriteriene.

Mål

 • Vi ønsker å oppnå fornøyde og stolte kunder, forbrukere og samarbeidspartnere gjennom innholdsrike og kvalitetstunge produkter og tjenester.
 • Vi skal ha et konstant fokus på nytteverdi gjennom å være inkluderende, åpen og ærlig overfor forbrukeren.
 • Vi skal ha tillit hos våre omgivelser. Dette inkluderer kunder, brukere, leverandører, myndigheter og samarbeidspartnere. Vi mener det kun er mulig å oppnå tillit gjennom å vise dyktighet, integritet og oppriktighet. Rett og slett gjennom å holde det vi lover.

Verdier

Ærlighet, bærekraft og kvalitet.

 • Ærlighet bygger på at vi heller vil såre deg med sannheten enn å trøste deg med løgner. Dette krever modighet og oppriktighet. Vi må også ha en kunnskap og forståelse for hva som faktisk foregår, og ikke uttale oss før vi har tilstrekkelig innsikt til å kunne konkludere.
 • Bærekraft innebærer tre punkter. Mennesket, planeten og økonomisk stabilitet.
 •  Kvalitet for oss er noe gir våre kunder og brukere mer nytte og glede enn de antok. Dette innebærer at vi til enhver tid er nødt til å være åpne. Åpne for innspill, tilbakemeldinger, kritikk, men også åpne til at den beste kunnskapen er utenfor vår bedrift. For å oppnå mer enn kunden og forbrukeren antok, krever det at vi er observante og modige.
07c7a4_5476dec252384701b67486ed18cabd0f

Adrian Bakken Aaseth

Økonomiansvarlig / Co-founder
Mail: adrian@greennordics.no
Telefon +47 976 29 019

«Verden har behov for bærekraftig utnyttelse av ressurser. Derfor iverksetter vi tiltak som gjør det lønnsomt å bruke naturen på en miljøvennlig og fornuftig måte til samfunnsmessig fordelaktig nytte.»

07c7a4_f2ec57dab0404c8186192ea221fcd192

David Andersen

Daglig leder / Co-founder
Mail: david@greennordics.no
Telefon +47 481 84 155

«Bruken av naturens ressurser økes konstant. Vi ønsker å benytte oss av kreativitet og innovasjon for å utvikle løsninger som fremmer en sunnere planet. Vi skal også skåne miljøet for unødvendig forurensing.»

07c7a4_744dc3dc25e541af859fb99fc6a63b99

Jonas Naim Pedersen

Forretningsutvikler / Co-founder
Mail: jonas@greennordics.no
Telefon +47 930 85 707

«Vi ønsker ikke bare å gjøre samfunnet til et bedre sted, men sørge for at vi bruker naturen på en bedre måte, slik at de neste generasjonene kan leve like godt som vi gjør i dag.»

Sylvia Dzikowska Andersen

Sylvia Dzikowska Andersen

Ansvar for salg og markedsføring
Mail: Sylvia@greennordics.no
Telefon +412 69 468

«Skal vi klare å begrense våre utslipp av skadelige klimagasser, må vi starte med de yngste å lære dem til å ta vare på naturen. Sammen må vi ta ansvar for å skape en bedre fremtid for våre neste.»

Send oss gjerne en melding!

Navn:*
Epost:*
Emne:*
* Må fylles ut
Melding: